Mind

Mindset = alles: growth vs fixed mindsets

Om succesvol te zijn is een positieve mindset heel belangrijk. Je komt er eigenlijk pas achter hoe positief je mindset is, wanneer er iets niet goed gaat. Mag je fouten maken van jezelf? In de blogpost van vandaag gaat het over een nieuw perspectief op een positieve mindset, namelijk de denkstijl die je hebt over hoe je leert.

Onderzoekster Carol Dweck toont aan dat er twee verschillende manieren zijn om naar je intelligentie, competenties en persoonlijkheidskenmerken te kijken. Vanuit een fixed of een growth mindset.  Die eerste gaat over de overtuiging dat je competentie en intelligentie vaststaan door genetische aanleg, de tweede stelt juist dat je jezelf hierin kunt verbeteren door inspanning.

Met een fixed mindset kunnen je gedachten als volgt zijn:

  1. “Ik ben niet goed in wiskunde en zal er ook nooit beter in worden, hoeveel tijd ik er ook aan besteed.”
  2. Maar grappig genoeg ook: “Ik ben gewoon heel goed in piano spelen, ik hoef niet te repeteren, want mijn skills blijven toch goed.”

Vanuit een growth mindset verlopen gedachten meer zo:

  1. “Dit keer heb ik m’n tentamen misschien niet gehaald, maar als ik m’n strategie aanpas en nog harder m’n best doe zal het de volgende keer lukken.”
  2. “Deze wedstrijd was mijn inspanning goed genoeg om als eerste te eindigen. Ik train iedere dag om m’n techniek verbeteren zodat ik mijn vaardigheden ten opzichte van de vorige competitie verbeter.” 

Nu is het over het algemeen wel zo dat we geloven dat we onze vaardigheden kunnen verbeteren naar mate we er meer tijd in investeren. Mindsets kunnen echter variëren per competentie of persoonlijkheidskenmerk. Zo kun je dus geloven dat je vaardigheden wat betreft je pianospel veranderbaar zijn, maar je vaardigheden in wiskunde vaststaan.

Foutje, moet kunnen

Iemand met een fixed mindset vindt het vreselijk fouten te maken, want dat is voor diegene het bewijs incompetent te zijn. Uitdagingen vermijdt hij/zij liever, want dan bestaat er de kans te mislukken en dan ziet iedereen hoe incapabel hij/zij is. Voor iemand met een growth mindset hoort fouten maken bij het proces van leren, het verbeteren van een bepaalde vaardigheid. Waar iemand met een fixed mindset na een gefaalde poging de handdoek in de ring wil gooien, is dit voor iemand met een growth mindset juist aanleiding om de volgende keer nóg harder te werken.

Waar het voor iemand met een fixed mindset draait om competentie bewijzen en incompetentie vermijden, is iemand met een growth mindset meer gefocust op zichzelf verbeteren ten opzichte van een vorige keer, inzet is voor iemand met een growth mindset bepalend. 

Herken je jezelf al ergens in?

Ik leer het nooit = bullshit

Dweck laat ook zien dat wij als mensen vrij slecht zijn in het inschatten van onze capaciteiten. Dit geldt echter vooral voor mensen met een fixed mindset; mensen met een growth mindset zijn er aanzienlijk beter in. Door vanuit een growth mindset te denken houd je jezelf dus allerminst voor de gek, je beeld van je eigen kunnen wordt er juist accurater van.

Het leuke van deze theorie is dat je jezelf óók op het vlak van mindset kunt veranderen en dus een growth mindset aan kunt leren. 

The power of ‘yet’

Hoe leer je meer vanuit een growth mindset te denken? Stap 1 heb je al gezet, want alleen al bekend zijn met het feit dat er twee verschillende manieren zijn om naar je eigen competenties te kijken, kan al voor grote veranderingen in je denkwijze en vervolgens gedrag zorgen. 

Nog niet. Een verandering die je heel makkelijk aan kunt brengen in je eigen leven is het vervangen van je gedachten over je competenties of iets waar je niet goed in bent met één woordje. Verander simpelweg ‘niet‘ in: ‘Ik ben niet goed in namen onthouden’, ‘Ik begrijp niks van dat programmeervak’ of ‘Foutloos schrijven kan ik niet‘ in ‘nog niet‘ (of ‘nog niks’). En kijk wat er in je hoofd verandert. Doodsimpel, maar wel effectief. 

Focus op jezelf en jouw verantwoordelijkheid. De kern van een growth mindset is het focussen op jezelf (jouw gedrag, jouw gedachten, jouw prestaties ten opzichte van je vorige prestaties,  jouw sterke kanten) en het nemen van verantwoordelijkheid daarover. Betrap je jezelf op typische fixed mindset-gedachten (‘Ik leer het nooit’, ‘[…] is gewoon niet m’n ding’, ‘[…] is veel beter dan ik’), denk dit dan bewust om in een growth mindset-gedachte. Of schrijf het op. Hoe zou je je die fixed mindset-gedachte kunnen veranderen in een gedachte met meer focus op jezelf en verantwoordelijkheid?

Bronvermelding

Boek: Mindset van Dr Carol Dweck

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9TVbAal5s

Geef een reactie